Rụt rè xử lý sai phạm

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn Hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa đang xây dựng.  Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường
Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn Hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa đang xây dựng. Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường
Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn Hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa đang xây dựng. Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top