Giám sát giá điện nhà trọ

Thông tư 25 vừa được Bộ Công Thương ban hành đã tháo gỡ nút thắt về giá điện đối với những người thuê nhà trọ. Ảnh: PV
Thông tư 25 vừa được Bộ Công Thương ban hành đã tháo gỡ nút thắt về giá điện đối với những người thuê nhà trọ. Ảnh: PV
Thông tư 25 vừa được Bộ Công Thương ban hành đã tháo gỡ nút thắt về giá điện đối với những người thuê nhà trọ. Ảnh: PV
Lên top