"Sếp lớn” Thai League sắp sang giúp bóng đá Việt Nam

Ông Benjamin Tan đã từ chức nhiệm vụ ở FAT và có thể sang giúp bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: FAT
Ông Benjamin Tan đã từ chức nhiệm vụ ở FAT và có thể sang giúp bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: FAT
Ông Benjamin Tan đã từ chức nhiệm vụ ở FAT và có thể sang giúp bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: FAT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top