“SC Heerenveen đang thương lượng với Hà Nội và các nhà tài trợ để giữ Hậu”

Đoàn Văn Hậu sáng cửa ở lại SC Heerenveen mùa 2020/2021. Ảnh: Getty.
Đoàn Văn Hậu sáng cửa ở lại SC Heerenveen mùa 2020/2021. Ảnh: Getty.
Đoàn Văn Hậu sáng cửa ở lại SC Heerenveen mùa 2020/2021. Ảnh: Getty.
Lên top