Đội TPHCM nhắm Dusit Chalermsan: Hiện thực hay viển vông?

Dusit Chalermsan đang rất thành công khi dẫn dắt Pathum United tại Thai League, nên rất khó để ông từ bỏ nơi làm việc lý tưởng để về TPHCM. Ảnh: Siam Sport.
Dusit Chalermsan đang rất thành công khi dẫn dắt Pathum United tại Thai League, nên rất khó để ông từ bỏ nơi làm việc lý tưởng để về TPHCM. Ảnh: Siam Sport.
Dusit Chalermsan đang rất thành công khi dẫn dắt Pathum United tại Thai League, nên rất khó để ông từ bỏ nơi làm việc lý tưởng để về TPHCM. Ảnh: Siam Sport.
Lên top