Đội bầu Hải vô địch SV-League 2020

Đại học Cần Thơ vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thanh Vũ
Đại học Cần Thơ vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thanh Vũ
Đại học Cần Thơ vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top