Đội bóng sinh viên của bầu Đức vào chung kết SV-League 2020

ĐH Nông Lâm của bầu Đức xuất sắc ghi tên vào chung kết SV-League 2020. Ảnh: Thông Nguyễn.
ĐH Nông Lâm của bầu Đức xuất sắc ghi tên vào chung kết SV-League 2020. Ảnh: Thông Nguyễn.
ĐH Nông Lâm của bầu Đức xuất sắc ghi tên vào chung kết SV-League 2020. Ảnh: Thông Nguyễn.
Lên top