Bầu Đức treo thưởng lớn cho đội bóng sinh viên tại SV-League 2020

Bầu Đức rất hào hứng, nhiệt tâm tham gia vào giải SV-League 2020 với tư cách một trong những nhà sáng lập cũng như bảo trợ cho đội ĐH Nông Lâm. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức rất hào hứng, nhiệt tâm tham gia vào giải SV-League 2020 với tư cách một trong những nhà sáng lập cũng như bảo trợ cho đội ĐH Nông Lâm. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức rất hào hứng, nhiệt tâm tham gia vào giải SV-League 2020 với tư cách một trong những nhà sáng lập cũng như bảo trợ cho đội ĐH Nông Lâm. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top