Thua Levante 1-2, Real Madrid kết thúc tháng 1 đen tối

Real Madrid gần như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở La Liga. Ảnh: AFP
Real Madrid gần như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở La Liga. Ảnh: AFP
Real Madrid gần như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở La Liga. Ảnh: AFP
Lên top