Không nhượng bộ, Real Madrid và Ramos sẽ chia đôi đường

Sergio Ramos không đồng ý với đề nghị của Real Madrid về hợp đồng mới. Ảnh: AFP
Sergio Ramos không đồng ý với đề nghị của Real Madrid về hợp đồng mới. Ảnh: AFP
Sergio Ramos không đồng ý với đề nghị của Real Madrid về hợp đồng mới. Ảnh: AFP
Lên top