Ronaldo ghi bàn thứ 450 và thống kê đáng chú ý ở Châu Âu cuối tuần

Những nhân tố nổi bật nhất Châu Âu tuần qua. Ảnh: Getty Images
Những nhân tố nổi bật nhất Châu Âu tuần qua. Ảnh: Getty Images
Những nhân tố nổi bật nhất Châu Âu tuần qua. Ảnh: Getty Images
Lên top