Chấm dứt chuỗi toàn thắng, Bayern không thể vào sách Guinness

Bayern Munich không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng và bất bại. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng và bất bại. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng và bất bại. Ảnh: Getty Images
Lên top