Luis Suarez bị phá sản kế hoạch đá cặp với Cris Ronaldo

Cánh cửa sang Juventus với Luis Suarez đã đóng lại. Ảnh: FCB
Cánh cửa sang Juventus với Luis Suarez đã đóng lại. Ảnh: FCB
Cánh cửa sang Juventus với Luis Suarez đã đóng lại. Ảnh: FCB
Lên top