Messi ở lại Barca: "Bát vàng", gậy golf hay trái bóng?

Lên top