Juventus tạo điều kiện để Suarez... cắn Chiellini?

Luis Suarez sẽ trở thành đồng đội củ Giorgio Chiellini? Ảnh: Getty Images
Luis Suarez sẽ trở thành đồng đội củ Giorgio Chiellini? Ảnh: Getty Images
Luis Suarez sẽ trở thành đồng đội củ Giorgio Chiellini? Ảnh: Getty Images
Lên top