Cha của Messi viết thư tố La Liga "chẳng hiểu gì"

Ông Jorge Messi tin rằng La Liga đã thiên vị Barca thay vì Messi. Ảnh: AS
Ông Jorge Messi tin rằng La Liga đã thiên vị Barca thay vì Messi. Ảnh: AS
Ông Jorge Messi tin rằng La Liga đã thiên vị Barca thay vì Messi. Ảnh: AS
Lên top