Mất Ronaldo, Ramos và Varane: Những khoảng trống lớn tại Real Madrid

Real Madrid đang chia tay dần những huyền thoại. Ảnh: La Liga.
Real Madrid đang chia tay dần những huyền thoại. Ảnh: La Liga.
Real Madrid đang chia tay dần những huyền thoại. Ảnh: La Liga.
Lên top