Phải quen dần với những thay đổi tại Olympic Tokyo 2020

Sunisa Lee phải tập quen với những thay đổi tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Sunisa Lee phải tập quen với những thay đổi tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Sunisa Lee phải tập quen với những thay đổi tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top