Benzema nhiễm COVID-19, Real Madrid lại gặp khó

Benzema sẽ lỡ giai đoạn tập huấn trước mùa của Real Madrid. Ảnh: AFP
Benzema sẽ lỡ giai đoạn tập huấn trước mùa của Real Madrid. Ảnh: AFP
Benzema sẽ lỡ giai đoạn tập huấn trước mùa của Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top