Không thể tìm khách mời, Copa America 2021 sẽ tiến hành với 10 đội

Kỳ Copa America năm nay sẽ không có khách mời và thi đấu theo thể thức mới. Ảnh: EFE
Kỳ Copa America năm nay sẽ không có khách mời và thi đấu theo thể thức mới. Ảnh: EFE
Kỳ Copa America năm nay sẽ không có khách mời và thi đấu theo thể thức mới. Ảnh: EFE
Lên top