La Liga có Messi hay không - không quan trọng

Cristiano Ronaldo đã chia tay La Liga năm 2018, Lionel Messi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo đã chia tay La Liga năm 2018, Lionel Messi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo đã chia tay La Liga năm 2018, Lionel Messi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ảnh: UEFA
Lên top