Chủ tịch Perez đánh dấu 1.000 trận đấu cùng Real Madrid

Gặp Eibar ngày 3.4 đánh dấu trận đấu thứ 1.000 của Real Madrid trong 2 giai đoạn Florentino Perez làm Chủ tịch. Ảnh: Marca
Gặp Eibar ngày 3.4 đánh dấu trận đấu thứ 1.000 của Real Madrid trong 2 giai đoạn Florentino Perez làm Chủ tịch. Ảnh: Marca
Gặp Eibar ngày 3.4 đánh dấu trận đấu thứ 1.000 của Real Madrid trong 2 giai đoạn Florentino Perez làm Chủ tịch. Ảnh: Marca
Lên top