Nếu Real Madrid và Ronaldo chọn “yêu lại từ đầu”…

Khả năng Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid đang được đề cập. Ảnh: AFP
Khả năng Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid đang được đề cập. Ảnh: AFP
Khả năng Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid đang được đề cập. Ảnh: AFP
Lên top