“Cha đẻ” của kiểu đá Panenka lâm nguy vì nhiễm COVID-19

Antonin Panenka đang được chăm sóc đặc biệt do nhiễm COVID-19. Ảnh: Getty.
Antonin Panenka đang được chăm sóc đặc biệt do nhiễm COVID-19. Ảnh: Getty.
Antonin Panenka đang được chăm sóc đặc biệt do nhiễm COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top