Ozil đang bị cô lập tại Arsenal: Kêu cứu và quyết không mất một xu

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top