Về tích hợp quy hoạch tỉnh với quy hoạch xây dựng tỉnh: Các chuyên gia đầu ngành phản đối

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có quy hoạch xây dựng tỉnh để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh. Ảnh: PV
Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có quy hoạch xây dựng tỉnh để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh. Ảnh: PV
Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có quy hoạch xây dựng tỉnh để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top