Quy hoạch đô thị Đà Nẵng đang đi vào bế tắc

Quy hoạch đô thị Đà Nẵng đang gặp phải rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đi vào lối mòn của nhiều đô thị khác. Ảnh: Lê Tuấn
Quy hoạch đô thị Đà Nẵng đang gặp phải rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đi vào lối mòn của nhiều đô thị khác. Ảnh: Lê Tuấn
Quy hoạch đô thị Đà Nẵng đang gặp phải rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đi vào lối mòn của nhiều đô thị khác. Ảnh: Lê Tuấn