Vụ phá nát quy hoạch tỉnh Gia Lai: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra

Một cá nhân công khai đổ một triệu mét khối đất, lấp suối để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn.
Một cá nhân công khai đổ một triệu mét khối đất, lấp suối để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn.
Một cá nhân công khai đổ một triệu mét khối đất, lấp suối để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn.
Lên top