Vẫn loay hoay với việc cải tạo chung cư cũ

Công tác cải tạo chung cư cũ vẫn chưa được đẩy nhanh tiến độ vì nhiều rào cản thủ tục. Ảnh: Gia Miêu
Công tác cải tạo chung cư cũ vẫn chưa được đẩy nhanh tiến độ vì nhiều rào cản thủ tục. Ảnh: Gia Miêu
Công tác cải tạo chung cư cũ vẫn chưa được đẩy nhanh tiến độ vì nhiều rào cản thủ tục. Ảnh: Gia Miêu
Lên top