Người dân được lựa chọn chủ đầu tư xây lại nhà chung cư cũ

Chung cư G6A Thành Công (thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Cao Nguyên.
Chung cư G6A Thành Công (thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Cao Nguyên.
Chung cư G6A Thành Công (thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top