“Thành phố không ngủ” – FLC Lux City Quy Nhơn chính thức ra mắt