Tỉnh Bình Phước thu hút mạnh dòng vốn đầu tư:

Thành phố Đồng Xoài trở thành điểm sáng

Bình Phước hút đầu tư, TP Đồng Xoài trở thành điểm sáng
Bình Phước hút đầu tư, TP Đồng Xoài trở thành điểm sáng
Bình Phước hút đầu tư, TP Đồng Xoài trở thành điểm sáng
Lên top