Tập đoàn FLC lên kế hoạch đầu tư 10 nghìn tỉ đồng xây dựng quần thể FLC Nghệ An

Tổng quan phương án quy hoạch FLC Nghệ An. Ảnh: PV
Tổng quan phương án quy hoạch FLC Nghệ An. Ảnh: PV