Sang tên sổ đỏ cho tặng, thừa kế như thế nào?

Khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không phụ thuộc vào ý chí của cha, mẹ. Ảnh: LVN
Khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không phụ thuộc vào ý chí của cha, mẹ. Ảnh: LVN
Khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không phụ thuộc vào ý chí của cha, mẹ. Ảnh: LVN
Lên top