Rủi ro khi sổ đỏ không ghi tên cả vợ và chồng

Việc chỉ ghi tên vợ hoặc chồng trên Giấy chứng nhận là hành vi trái với quy định pháp luật.
Ảnh minh họa: LDO.
Việc chỉ ghi tên vợ hoặc chồng trên Giấy chứng nhận là hành vi trái với quy định pháp luật. Ảnh minh họa: LDO.
Việc chỉ ghi tên vợ hoặc chồng trên Giấy chứng nhận là hành vi trái với quy định pháp luật. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top