Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2017 rót vốn vào kênh BĐS nào sẽ “đẻ” ra tiền?