Môi giới bất động sản có còn ngại "tháng cô hồn"?

Nhiều môi giới bất động sản cho biết, trong vài năm nay việc giao dịch bất động sản vẫn diễn ra bình thường trong "tháng cô hồn". Ảnh: PV
Nhiều môi giới bất động sản cho biết, trong vài năm nay việc giao dịch bất động sản vẫn diễn ra bình thường trong "tháng cô hồn". Ảnh: PV