Miễn nộp lệ phí trước bạ với nhiều loại hình nhà, đất từ 1.1.2017

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)