Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

Những căn nhà thuộc dự án mà người dân đã mua từ Cty Ê Đen.
Những căn nhà thuộc dự án mà người dân đã mua từ Cty Ê Đen.
Những căn nhà thuộc dự án mà người dân đã mua từ Cty Ê Đen.
Lên top