Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng: Bán nhà xong, liền xin phá sản

Một dãy nhà của người dân đã xây dựng hoàn thiện sau khi mua nhà thô từ Cty Ê Đen
Một dãy nhà của người dân đã xây dựng hoàn thiện sau khi mua nhà thô từ Cty Ê Đen
Một dãy nhà của người dân đã xây dựng hoàn thiện sau khi mua nhà thô từ Cty Ê Đen
Lên top