Khatoco biến đất công thành đất tư, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng

Khu đất công 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa được “chuyển nhượng” cho tư nhân không qua đấu giá. Ảnh: N.P.T
Khu đất công 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa được “chuyển nhượng” cho tư nhân không qua đấu giá. Ảnh: N.P.T
Khu đất công 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa được “chuyển nhượng” cho tư nhân không qua đấu giá. Ảnh: N.P.T
Lên top