Khánh Hòa: Gia đình Phó Chủ tịch HĐND xã xây dựng công trình trái phép

Công trình trái phép của ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Công trình trái phép của ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Công trình trái phép của ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top