Vì sao công trình trái phép lấn chiếm miếu Tam Hổ không bị tháo dỡ?

Công trình trái phép ở khu vực miếu Tam Hổ, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: V.T
Công trình trái phép ở khu vực miếu Tam Hổ, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: V.T
Công trình trái phép ở khu vực miếu Tam Hổ, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: V.T
Lên top