Hà Nội trình Thủ tướng duyệt quy hoạch “siêu đô thị" 60 vạn dân

Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.
Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.
Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.