Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Có sự chuyển động về hạ tầng kĩ thuật và giải phóng mặt bằng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh PV
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh PV
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh PV