Hà Nội thông qua quy hoạch "siêu đô thị" ở Hòa Lạc

Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.
Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.
Hà Nội sẽ xây dựng "siêu đô thị" ở Hòa Lạc.
Lên top