Hà Nội bổ sung danh mục 352 dự án thu hồi đất năm 2020

Các đại biểu tham dự Kỳ họp 15 khoá XV, HĐND TP.Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Các đại biểu tham dự Kỳ họp 15 khoá XV, HĐND TP.Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Các đại biểu tham dự Kỳ họp 15 khoá XV, HĐND TP.Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Lên top