Giấc mơ "ăn cơm Việt Nam, nhận lương New York" sẽ trở thành hiện thực?

Đại biểu Đỗ Thuỳ Dương (Cầu Giấy) phát biểu tại kỳ họp 15. Ảnh: Quý Mai
Đại biểu Đỗ Thuỳ Dương (Cầu Giấy) phát biểu tại kỳ họp 15. Ảnh: Quý Mai
Đại biểu Đỗ Thuỳ Dương (Cầu Giấy) phát biểu tại kỳ họp 15. Ảnh: Quý Mai
Lên top