Hai nhân sự vừa được bầu bổ sung làm uỷ viên UBND Thành phố Hà Nội là ai?

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng 2 đồng chí được bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng 2 đồng chí được bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng 2 đồng chí được bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố. Ảnh: hanoi.gov
Lên top