Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Thành phố Hà Nội kiện toàn nhân sự tại nhiều cơ quan, đơn vị, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ, lãnh đạo mới.

 

Infographic

Lên top